Партнери проекту

Іванна

Новий Кропивник

НА ФОТО -ЧАРІВНЕ ГІРСЬКЕ СЕЛО нОВИЙ кРОПИВНИК ,ЧЕРЕЗ ЯКЕ ПРОТІКАЄ РІЧКА СТРИЙ.